Χειρουργικα Περιστατικα

Στην Κλινική Μικρών Ζώων υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την επιτυχή πραγματοποίηση των περισσότερων απλών ή σύνθετων χειρουργικών επεμβάσεων, τόσο επιλεκτικής όσο και επείγουσας φύσης.

  Πριν από την επέμβαση προηγείται η κλινική εξέταση του ασθενούς για την αναγνώριση των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του. Επειδή, όμως, κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός όλων των παθολογικών οντοτήτων που συνυπάρχουν, προτείνουμε τη διενέργεια προαναισθητικού αιματολογικού και απεικονιστικού ελέγχου. Με τη βοήθεια των εξετάσεων αυτών, πρώτα σχηματίζεται μία ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με την κατάσταση του ασθενή, στη συνέχεια οργανώνεται συνολικά η αντιμετώπιση των υπαρχόντων προβλημάτων, και στο τέλος σχεδιάζονται οι αναισθητικές επιλογές .

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναισθησία, κατά την οποία επιλέγονται εξατομικευμένα πρωτόκολλα για την ασφαλή διεκπεραίωση του χειρουργείου. Στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό συγκαταλέγονται συμβατικές εισπνευστικές αναισθητικές συσκευές, καθώς και αναπνευστήρας. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, της χειρουργικής επέμβασης, αλλά και της ανάνηψης γίνεται συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών με τη βοήθεια monitors όπως καπνογράφου, καρδιογράφου, οξύμετρου, πιεσόμετρου κλπ., που αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των πιθανών αναισθητικών προβλημάτων. Επίσης, γίνεται χρήση φαρμάκων για τον έλεγχο του πόνου του χειρουργημένου ζώου.

   Στην Κλινική Μικρών Ζώων αναλαμβάνουμε χειρουργικά περιστατικά που αφορούν προβλήματα μαλακών μορίων ή ορθοπαιδικής φύσης.

 Στα πλαίσια της χειρουργικής μαλακών μορίων αντιμετωπίζονται περιστατικά που σχετίζονται με το πεπτικό, το ουρογεννητικό σύστημα, τη θωρακική κοιλότητα, το ανώτερο αναπνευστικό, τα αυτιά, το δέρμα, με την αφαίρεση νεοπλασμάτων και τη βιοψία τους, με την αποκατάσταση κηλών κλπ.

  Με τη βοήθεια της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, πραγματοποιούνται στην κλινική μας επεμβάσεις όπως η ωοθηκεκτομή, η κοιλιακή κρυψορχία, η βιοψία ήπατος και η γαστροπηξία, με περιορισμένο χειρουργικό τραύμα. Τα πλεονεκτήματα συγκεκριμενοποιούνται στον μειωμένο πόνο, στην μικρή καταπόνηση του ασθενή και στη γρήγορη αποθεραπεία.

   Στα πλαίσια της ορθοπαιδικής χειρουργικής γίνεται διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων των οστών και των αρθρώσεων.
Ενδεικτικά αναφέρεται η – με διάφορες τεχνικές – οστεοσύνθεση καταγμάτων, η αποκατάσταση παθήσεων όπως η δυσπλασία και τα εξαρθρήματα των ισχίων, η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, το εξάρθρημα της επιγονατίδας, η δυσπλασία του αγκώνα
και η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα του ώμου.

  Στην κλινική μας χρησιμοποιείται η αρθροσκοπική χειρουργική για τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της παθολογίας των αρθρώσεων.
Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, με τη βοήθεια της οποίας ελέγχεται η ακεραιότητα των ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης και διαπιστώνεται η παρουσία παθήσεων αυτής. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης τα διαγνωσθέντα προβλήματα
αντιμετωπίζονται με τη χρήση ειδικών μικροσκοπικών εργαλείων και τεχνικών. Με την αρθροσκόπηση η επισκόπηση της άρθρωσης είναι βελτιωμένη, η διόρθωση ακριβής, ο μετεγχειρητικός πόνος ελάχιστος και η ανάρρωση ταχεία.