Νοσηλεια

Στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνεται απαραίτητη είτε η παρακολούθηση των ασθενών μικρών ζώων είτε η παροχή επισταμένης φροντίδας και η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε αυτά, παρέχεται από την κλινική η δυνατότητα εισαγωγής τους για νοσηλεία.

Το νοσηλευτήριο αποτελεί έναν ιδιαίτερο χώρο και είναι εφοδιασμένο με ατομικούς κλωβούς νοσηλείας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρέχονται οι καλύτερες συνθήκες για τον έλεγχο της κλινικής εικόνας καθώς και για την εντατική φροντίδα των ασθενών ζώων, ώστε αυτά να έχουν την πλέον αποτελεσματική ανάρρωση.

νοσηλεία γάτας