Ριζαρείου & Κύπρου 58
152 33 Χαλάνδρι

τηλ: 2106800255
fax: 2106801192
email: info@smallanimalclinic.gr

 

 

  
 

Παθολογικό Τμήμα

Στην κλινική μας αντιμετωπίζονται τα περιστατικά της εσωτερικής παθολογίας που αφορούν το σκύλο και τη γάτα σας.

Με τη βοήθεια της κλινικής εξέτασης, των εργαστηριακών, των απεικονιστικών και των παρεμβατικών εξετάσεων που ανάλογα με το περιστατικό διενεργούνται, τίθεται η διάγνωση και επιλέγεται η ενδεδειγμένη θεραπεία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η κλινική εξέταση καθώς και οι απλές ιατρικές πράξεις (αιμοληψία, απλή ακτινογραφία κ.α.) πραγματοποιούνται στα εξεταστήρια της κλινικής. Στην περίπτωση, όμως, που κριθεί απαραίτητη περαιτέρω διερεύνηση γίνεται εισαγωγή των ζώων ώστε να πραγματοποιηθεί με ευχέρεια επισταμένος έλεγχος και εξειδικευμένες εξετάσεις (δυναμικές αιματολογικές δοκιμασίες, ακτινογραφίες με αναισθησία, μυελογραφίες, βιοψίες κλπ).

Η θεραπευτική αντιμετώπιση, σε περιστατικά που χρήζουν τέτοιας ανάγκης, μπορεί να γίνει - κάτω από τις καλύτερες συνθήκες - με τη νοσηλεία των ζώων στο νοσηλευτήριο της κλινικής.

   

Ριζαρείου και Κύπρου 58, 15 233 Χαλάνδρι t.2106800255 - f.2106801192 - info@smallanimalclinic.gr