Ριζαρείου & Κύπρου 58
152 33 Χαλάνδρι

τηλ: 2106800255
fax: 2106801192
email: info@smallanimalclinic.gr

 

 

  
 

Νοσηλεία

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου κρίνεται απαραίτητη είτε η παρακολούθηση των ασθενών μικρών ζώων είτε η παροχή επισταμένης φροντίδας και η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε αυτά, παρέχεται από την κλινική η δυνατότητα εισαγωγής τους για νοσηλεία.

Το νοσηλευτήριο, που αποτελεί έναν ιδιαίτερο χώρο, είναι εφοδιασμένο με ατομικούς κλωβούς νοσηλείας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρέχονται οι καλύτερες συνθήκες για τον έλεγχο της κλινικής εικόνας καθώς και για την εντατική φροντίδα των ασθενών ζώων, ώστε αυτά να έχουν την πλέον αποτελεσματική ανάρρωση.

 

Ριζαρείου και Κύπρου 58, 15 233 Χαλάνδρι t.2106800255 - f.2106801192 - info@smallanimalclinic.gr